Gevecht tussen grashalmen

In: 15 verhalen over zee en zand. Amsterdam: Uniepers/Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 1985.
Een fragment uit het verhaal ‘De grote moeder’ dat is opgenomen in ‘De meisjes van de suikerwerkfabriek´

  • Categories: Bloemlezingen

Het huis

Contact    captcha